Klasa 4

Informacja

Od dnia 06.04.2020 r. nauka prowadzona będzie jedynie poprzez aplikację Microsoft Teams 

 

Tydzień 3

Poniedziałek

30.03.2020

Wtorek

31.03.2020

Środa

01.04.2020

Czwartek

02.04.2020

Piątek

03.04.2020

Przyroda Matematyka J. polski Historia  Przyroda
Religia Technika Informatyka J. polski  j-angielski
j. polski j-angielski Religia WF  j. polski 
WF  J. polski  Plastyka WF  WF 
Matematyka Muzyka  Zajęcia z wych. J.-angielski Matematyka
    Logopedia Matematyka zajęcia rewalidacyjne 
         

 

Tydzień 2

Poniedziałek

23.03.2020

Wtorek

24.03.2020

Środa

25.03.2020

Czwartek

26.03.2020

Piątek

27.03.2020

Przyroda  Matematyka J. polski Historia Przyroda
Religia Technika Informatyka j. polski  J. angielski
J.-polski j.-angielski Religia W – F J. polski 
W – F J. polski Plastyka  W – F W – F
Matematyka Muzyka   Zajęcia z wych. j-angielski Matematyka
     Logopedia Matematyka Zajęcia rewalidacyjne 
         

Tydzień 1

Poniedziałek

16.03.2020

Wtorek

17.03.2020

Środa

18.03.2020

Czwartek

19.03.2020

Piątek

20.03.2020

Przyroda Matematyka  J polski  Historia Przyroda
Religia Technika Informatyka J. polski j.-angielski
J polski J. angielski Religia W – F J.-polski
W – F J. polski  Plastyka W – F W – F
Matematyka Muzyka  Zajęcia z wych. J.-angielski Matematyka
     Logopedia Matematyka