Klasa 6

UWAGA!!!

Proszę wszystkich uczniów o przesłanie na adres rgbachow@gmail.com  swoich adresów e-mail. Jeżeli nie posiadacie to proszę o przesłanie wiadomości z adresu rodzica. W tytule należy umieścić Imię i nazwisko ucznia (treść może być pusta). 

Tydzień 3

Poniedziałek

30.03.2020

Wtorek

31.03.2020

Środa

01.04.2020

Czwartek

02.04.2020

Piątek

03.04.2020

j. polski L1 J. polski J. polski Matematyka Matematyka
Matematyka J. angielski J. angielski j-angielski Zajęcia z wych.
WF  Geografia  Plastyka WF  j. polski 
Religia Muzyka Religia WF  Informatyka 
j. polski L2   Wdż BIOLOGIA WF 
Matematyka     Historia  
Technika        
Historia        

 

Tydzień 2

Poniedziałek

23.03.2020

Wtorek

24.03.2020

Środa

25.03.2020

Czwartek

26.03.2020

Piątek

27.03.2020

J. polski L1 j.-polski J. polski Matematyka Matematyka
Matematyka j.-angielski J. angielski j-angielski Zajęcia z wych.
W – F Geografia  Plastyka W – F j. polski 
Religia Muzyka Religia W – F Informatyka 
J-polski L2   WDŻ  Biologia W – F
Matematyka     Historia  
Technika        
Historia        

 

Tydzień 1

Poniedziałek

16.03.2020

Wtorek

17.03.2020

Środa

18.03.2020

Czwartek

19.03.2020

Piątek

20.03.2020

J. polski J. polski  J polski  Matematyka  Matematyka
Matematyka  J. angielski  J. angielski  J.-angielski Zajęcia z wych.
W – F Geografia  Plastyka  W – F j.-polski
Religia Muzyka Religia W – F Informatyka
J. polski   WDŻ  Biologia W – F
Matematyka     Historia  
Technika        
Historia