Strona główna


NAUKA ZDALNA

W związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną i ograniczeniem funkcjonowania szkół, informujemy, że od najbliższego poniedziałku tj. 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą w tryb nauki zdalnej. Oddział przedszkolny oraz klasy I – III będą się uczyć na terenie szkoły w trybie stacjonarnym.

Lekcje online będą prowadzone przez aplikację MS TEAMS zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. W związku z tym uczniowie klas IV – VIII zobowiązani są do sprawdzenia poprawności działania aplikacji. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o niezwłoczny kontakt z wychowawcami.


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie

obowiązujące od 1 września 2020 r.

zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS