Strona główna


ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” 2020/2021

– OWOCE I WARZYWA –


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

http://www.spbabice.edu.pl/images/2020-2021/ROK.jpg

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną  w kraju wprowadzamy zasady mające na celu przede  wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa.

Dzieci „0” i uczniowie klasy I przychodzą do szkoły z rodzicem. Pozostali uczniowie wchodzą do  szkoły bez rodziców.

Harmonogram przebiegu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

– godz.9.00      Msza Św. w kościele filialnym,

– ok. 9.45         Spotkanie z wychowawcami klas

Dnia 01 września nie będzie dowozu uczniów do szkoły .

Harmonogram dowozów będzie przedstawiony uczniom na spotkaniach z wychowawcami i umieszczony na stronie szkoły oraz przesłany drogą elektroniczną .

Dowozy uczniów rozpoczynają się od 02 września 2020r

Uwaga:  Uczniowie dojeżdżający zobowiązani są do założenia maseczek oraz noszenia ich podczas podróży.

Do szkoły wchodzimy 2 wejściami / od strony szatni oraz od strony parkingu/. Uczniowie/dzieci  oraz rodzice, ze względów sanitarnych, proszeni są o założenie maseczek ochronnych oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem.

W dniu 2 września 2020 roku rozpoczną się zajęcia stacjonarne, w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor Szkoły


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie

obowiązujące od 1 września 2020 r.

zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS