Strona główna


UWAGA!

Szanowni Rodzice

Informuje, że w dniach od 18 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021 r. uczniowie klas I – III oraz oddziału przedszkolnego  przechodzą na nauczanie zdalne. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

W odpowiedzi na zapytania informuję, że wszystkie dzieci i osoby z kontaktu objęte są kwarantanną od 18 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021r. Dzieci mogą wychodzić tylko na własne podwórze, ale nie mogą się kontaktować z innymi osobami. Rodzice nie są objęci kwarantanną. Osoby z kontaktu to osoby które miały kontakt z osobą chorą, w tym wypadku uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi.

Dyrektor Szkoły

Janusz Chruścicki


Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka


Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie.

Pełna treść znajduje się na stronie internetowej MEiN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach


Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, zostały opracowane wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.


Microsoft Teams

W związku ze zmianą serwera aplikacji MS Teams konta zarówno uczniów jak i nauczycieli nie będą aktywne. W dni 27.10.2020 wychowawcy klas w godzinach porannych, będą kontaktować się z uczniami w celu podania nowych loginów i haseł.

Za utrudnienia przepraszamy


NAUKA ZDALNA

W związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną i ograniczeniem funkcjonowania szkół, informujemy, że od najbliższego poniedziałku tj. 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą w tryb nauki zdalnej. Oddział przedszkolny oraz klasy I – III będą się uczyć na terenie szkoły w trybie stacjonarnym.

Lekcje online będą prowadzone przez aplikację MS TEAMS zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. W związku z tym uczniowie klas IV – VIII zobowiązani są do sprawdzenia poprawności działania aplikacji. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o niezwłoczny kontakt z wychowawcami.


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie

obowiązujące od 1 września 2020 r.

zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS