Strona główna


Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. O tych datach trzeba pamiętać


TERMINY I ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

KLIKNIJ TUTAJ


Harmonogram nauki hybrydowej dla klas IV – VIII od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

KlasaDni tygodnia nauki stacjonarnejDni tygodnia nauki zdalnej
IVPoniedziałekPiątek
VPiątekPoniedziałek
VI Poniedziałek, Piątek
VIIPiątekPoniedziałek
VIIIPoniedziałekPiątek

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne sanitarne 

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

  • organizacja zajęć w szkole, 
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
  • gastronomia, 
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. POWRÓT UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach: od 4 maja – nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkół podstawowych, od 17 maja – tryb hybrydowy dla klas 4-8 szkół podstawowych, od 31maja – powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas 4-8 w najbliższych dniach.

Dowóz uczniów pozostaje bez zmian.


Akcja #mojaflaga w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie  – dołącz!

 2 maja, to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z  ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, nie będzie możliwości uczestnictwa w  obchodach uroczystości majowych. Chociaż jesteśmy daleko, możemy w tym dniu być razem. Razem dla Polski, razem dla Naszej Szkoły. Dlatego zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły do włączenia się w akcję #mojaflaga. Polega ona na sfotografowaniu się z flagą biało-czerwoną i przesłaniu zdjęcia do organizatorów (Robert Tarnawski, Rafał Grzech) które zostaną umieszczone na stronie szkoły. Na zdjęcia czekamy do poniedziałku.

Celem akcji #mojaflaga jest promowanie wśród uczestników postaw patriotycznych i obywatelskich, promowanie szacunku dla symboli narodowych oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.


2 maja wywieś flagę!

Zapraszamy do włączenia się do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.

Wystarczy wywiesić je przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, zrobić zdjęcie i umieścić w social mediach z odpowiednim oznaczeniem. Nie musi to być duża flaga, możemy uszyć ją sami, albo zrobić z papieru. Ważne, abyśmy pokazali, że w tym dniu jednoczą nas barwy narodowe.
Zachęcamy wszystkich Polaków i przyjaciół Polski do przyłączenia się do wspólnego świętowania Dnia Flagi RP także w tym roku!


https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2021/04/nauka-hybrydowa-767x383.png

Nauka hybrydowa klas I-III

Szanowni Rodzice

Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w naszej szkole będą się odbywały wg poniższego harmonogramu:

KlasaDni tygodnia nauki stacjonarnejDni tygodnia nauki zdalnej  
I  Poniedziałek, Czwartek    Wtorek, Środa, Piątek
IIWtorek, Piątek    Poniedziałek, Środa, Czwartek
IIIŚroda    Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek

Nie ma zmian w funkcjonowaniu przedszkoli.

Cały czas  są  organizowane  konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII  wg. ustalonego wcześniej harmonogramu.

 Powyższy plan zajęć obowiązuje od 26.04.201r do dnia 30.04.2021r.. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju zapadną  pod koniec kwietnia.

Dowozy uczniów pozostają bez zmian.


Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Napis: Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia . W prawym dolnym rogu logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Placówki wychowania przedszkolnego

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Link do spisu: http://spis.gov.pl


Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Grafika z tekstem: 'Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia'

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.


Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

  • ponadpodstawowych,
  • szkół dla dorosłych,
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.


Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, zostały opracowane wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.


Microsoft Teams

W związku ze zmianą serwera aplikacji MS Teams konta zarówno uczniów jak i nauczycieli nie będą aktywne. W dni 27.10.2020 wychowawcy klas w godzinach porannych, będą kontaktować się z uczniami w celu podania nowych loginów i haseł.

Za utrudnienia przepraszamy


NAUKA ZDALNA

W związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną i ograniczeniem funkcjonowania szkół, informujemy, że od najbliższego poniedziałku tj. 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą w tryb nauki zdalnej. Oddział przedszkolny oraz klasy I – III będą się uczyć na terenie szkoły w trybie stacjonarnym.

Lekcje online będą prowadzone przez aplikację MS TEAMS zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. W związku z tym uczniowie klas IV – VIII zobowiązani są do sprawdzenia poprawności działania aplikacji. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o niezwłoczny kontakt z wychowawcami.


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie

obowiązujące od 1 września 2020 r.

zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS