Strona główna


UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!!!

Szkoła Podstawowa w Bachowie zaprasza uczniów klasy ósmej po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 roku w godzinach od 8.00 do 9.00

Uczniowie zobowiązani są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

KONFERENCJA

Dnia 08.07.2020r  o godz.10.00 odbędzie się zebranie RP /podsumowująca/

Na posiedzenie proszę przygotować:

– sprawozdania z działalności dydaktycznej z poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem realizacji podstawy programowej,

– z działalności biblioteki szkolnej.

– samorządu uczniowskiego,

-raporty z ewaluacji wewnętrznej

– oraz przygotować  dokumentację zdalnego nauczania /od 25.03.2020r/ wg wzoru:

Dokumentacja pracy zdalnego nauczania od 25.03.2020r

Przedmiot – Klasa- imię, nazwisko n-la

DataTematyka zajęćFormy komunikowania
   

Regulamin odbioru świadectw

  1. Świadectwa będą wydawane dnia 26.06.2020 r. w budynku Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie
  2. Uczniowie lub ich rodzice odbierają świadectwa tylko i wyłącznie w wyznaczonych godzinach zamieszczonych na poniższym harmonogramie.
  3. Do szkoły wchodzi się pojedynczo wejściem głównym przez szatnię, a wychodzi drzwiami od strony parkingu. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz w bezpiecznej odległości.
  4. Każda osoba wchodząca do szkoły powinna mieć ze sobą maseczkę, rękawiczki oraz własny długopis.

UWAGA!!!

Osoby, które nie dostosują się do powyższych zaleceń nie zostaną wpuszczone do budynku szkoły

HARMONOGRAM ODBIORY ŚWIADECTW

Klasa 89.45 – 10.10
Oddział przedszkolny10.15 – 10.25
Klasa 110.30 – 11.55
Klasa 2 i Klasa 311.00 – 11.15
Klasa 4 i klasa 511.20 – 11.35
Klasa 6 i klasa 711.40 – 12.00


 

PROCEDURY

Proszę wszystkich uczniów, rodziców/opiekunów, pracowników szkoły o zapoznanie się z procedurami obowiązujące od 25.05.2020 r.
Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni proszenie są o podpisanie i przesłanie Załącznika nr 3 na adres spbachow@op.pl  

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W CZASIE EPIDEMII – procedury

 


 

KONSULTACJE

 Poniżej znajduje się harmonogram konsultacji dla uczniów klasy 8 od 25.05.2020 do 28.05.2020 

Harmonogram konsultacji kl.8

 


 

KOMUNIKAT

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne – plik DOCX         Wytyczne – plik PDF 

 


 

PORADNIK

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA, RODZICA UCZNIA

Poradnik – plik, DOCX       Poradnik – plik PDF 

 


 

KOMUNIKAT

Proszę wszystkich uczniów oraz nauczyciel o zapoznanie się z poniższym komunikatem dotyczącym rozpoczęcia pracy na platformie epodreczniki.pl

Komunikat – plik DOCX     Komunikat – plik PDF

 


NAUKA ZDALNA

  

 


 

Informacja dla nauczycieli

W związku z prowadzeniem działań dotyczących nauczania zdalnego proszę o przesyłanie materiałów edukacyjnych zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji. Każdą lekcję proszę przygotowywać w osobnym pliku (PDF, DOC, RTF) oraz zatytułować: przedmiot klasa oraz data (Matematyka Klasa 5 16.03.2020). Bardzo ułatwi to pracę administratora.

 Przygotowane materiały dla uczniów należy przesyłać na adres rgbachow@gmail.com


 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Na czas zawieszenia zajęć szkolnych będą systematycznie umieszczane polecenia do samodzielnej pracy w domu. Nie będą to polecenia trudne. Porządkują wiedzę poprzez powtarzanie oraz utrzymują kontakt ucznia z podręcznikiem. Jeśli zostaną one wykonane, starajmy się nie ograniczać do wskazanych poleceń. Przeczytajcie ulubioną książkę, pooglądajcie edukacyjne filmy. Zwracam się też do Rodziców: zachęcajcie dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.

Polecenia zostaną udostępnione na stronie głównej szkoły i są do pobrania w postaci plików w formacie word lub PDF

Do zobaczenia w szkole.

Zobacz materiały edukacyjne ——> KLIKNIJ TUTAJ…

 

Grafika z tekstem: Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 


 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

 


 

UWAGA!!!

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

Ważne informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 KLIKNIJ TUTAJ