Strona główna


Spotkanie z rodzicami

Dnia 26.11.2020r /czwartek/ o godz.16.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie .

Tematyka spotkania:

– zapoznanie z osiągnięciami uczniów w nauce i zachowaniu za okres od 01.09.2020r. do 25.11.11.2020r,

– omówienie spraw związanych z organizacją i  przebiegiem nauczania zdalnego /wnioski, sugestie ze strony Rodziców/,

– sprawy bieżące.

Ponadto Rodzice będą mieć możliwość rozmowy z nauczycielami innych przedmiotów na temat postępów uczniów.

Obecność nauczycieli obowiązkowa.

Miejsce spotkań poszczególnych klas:

Kl. „0” – sala nr 5,

Kl. I – sala nr 11,

Kl. II – III  -sala nr 3,

Kl. 4-5  – sala nr 2,

Kl. 6 -7 – sala nr 7

Kl. 8 – sala nr 9

Wchodzących w tym dniu do szkoły prosi się o przestrzeganie zasad sanitarno-epidemiologicznych /D<D<M/

Dyrektor szkoły

Janusz Chruścicki

Prośba

Zwracamy  się z prośbą  do nauczycieli,  pracowników szkoły oraz rodziców uczniów o pomoc  w przygotowaniu opału na sezon grzewczy 2020/2021.

Prace planujemy rozpocząć dnia 21.11.2020r/sobota/ o godz.9.00.

Będą polegały na pocięciu i składowaniu drewna  w wiacie.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Dyrektor szkoły

Prezes  Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach”

Przewodnicząca Rady Rodziców


Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych. Nauka zdalna dla uczniów klas I-III

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Pełna treść listu znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec


Microsoft Teams

W związku ze zmianą serwera aplikacji MS Teams konta zarówno uczniów jak i nauczycieli nie będą aktywne. W dni 27.10.2020 wychowawcy klas w godzinach porannych, będą kontaktować się z uczniami w celu podania nowych loginów i haseł.

Za utrudnienia przepraszamy


NAUKA ZDALNA

W związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną i ograniczeniem funkcjonowania szkół, informujemy, że od najbliższego poniedziałku tj. 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą w tryb nauki zdalnej. Oddział przedszkolny oraz klasy I – III będą się uczyć na terenie szkoły w trybie stacjonarnym.

Lekcje online będą prowadzone przez aplikację MS TEAMS zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. W związku z tym uczniowie klas IV – VIII zobowiązani są do sprawdzenia poprawności działania aplikacji. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o niezwłoczny kontakt z wychowawcami.


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie

obowiązujące od 1 września 2020 r.

zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS