Współpraca

Bezpieczeństwo w szkole !

W trosce o bezpieczne warunki w szkole zostały wykonane zabezpieczenia na schodach ( wykonano dodatkowe elementy krat). Prace te zostały przeprowadzone przez Rodziców naszych uczniów.
Słowa podziękowania składamy na ręce Pana Wiesława Zaleskiego (za prace spawalnicze) oraz Pani Andżeliki Sapa (za pomalowanie całej konstrukcji.


Serdeczne podziękowania dla p. Jacka Opałka za nieodpłatne wykonanie prac stolarskich na rzecz naszej szkoły.


RODZICE NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

Z inicjatywy Rady Rodziców praz Prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach” 12.11.2016 r. została zorganizowana zabawa andrzejkowa. Miła atmosfera i szampańska zabawa trwały do późnych godzin nocnych.

Uzbierany dochód zasilił konto Rady Rodziców i zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów.


DBAMY O NASZĄ BAZĘ 

Na przełomie lipca i sierpnia dzięki przychylności władz Gminy Krzywcza oraz przy współudziale Rodziców rozpoczęto prace remontowe na boisku szkolnym.

Prace te polegały na:

  • zamontowaniu ogrodzenia od strony wschodniej,
  • wyrównaniu płyty poprzez nawiezienie ziemi,
  • wysianiu trawy oraz pomalowaniu i umocowaniu bramek.


BO MY SIĘ PRACY NIE BOIMY

W dniach 11.07.2016 r. –  13.07.2016 r. Rodzice uczniów naszej szkoły pracowali przy przygotowaniu opału na potrzeby szkoły. Prace polegały na przywiezieniu drewna ze składu, pocięciu go oraz ułożeniu w wiacie.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.