Patron Szkoły

W niedzielę  10 lutego 2008 roku Szkole Podstawowej w Bachowie nadano imię Sybiraków. Otrzymała również sztandar. W uroczystościach uczestniczyło kilku mieszkańców Bachowa, którzy przeżyli wywózkę i po wojnie wrócili do swojej miejscowości. Przed szkołą został również odsłonięty marmurowy głaz który, upamiętnia kilkuset mieszkańców Bachowa wysiedlonych w 1941 r. w głąb ZSRR.