Egzamin na kartę rowerową

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, choć należy oczywiście pamiętać o bezpieczeństwie.

Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.

Nasi uczniowie systematycznie utrwalali sobie przepisy ruchu drogowego. Zwieńczeniem tych lekcji był egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 4. Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz sprawdzianu praktycznego – rowerowego toru przeszkód.

Egzamin przeprowadził nauczyciel posiadający uprawnienia do egzaminowania dzieci na kartę rowerową – p. Rafał Grzech.

Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i otrzymali swoje pierwsze „prawa jazdy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *