Rada Rodziców

Rada Rodziców – skład

Przewodnicząca Marta Kurasz
Zastępca Marta Koterbicka
Skarbnik Andżelika Sapa
Sekretarz Joanna Ścibior
Członek Małgorzata Jureczko

Barbara Żurowska

Marzena Chromiak