100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PLAN OBCHODÓW 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W BACHOWIE

Lp. Termin realizacji Zadania do realizacji Zobacz wydarzenie
1. wrzesień 2017 r. Święto Patrona Szkoły – Msza Św. uroczysta, akademia, spotkanie z Sybirakami  naszego regionu Kliknij tutaj
2. październik 2017 r. Udział w Dniu Otwartym Jednostki Wojskowej w Przemyślu – zwiedzania obiektu, zapoznanie z historią i wyposażeniem –wycieczka klasy 0 – VI Kliknij tutaj
3. listopad 2017 r. Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Czytanie poezji patriotycznej na zajęciach dodatkowych

Śpiewanie pieśni patriotycznych na lekcjach wychowawczych i muzyce

Gazetki tematyczne w klasach i na korytarzu – symbole narodowe – odzyskanie niepodległości

Kliknij tutaj

 

 

 

 

 

4. grudzień 2017 r. Konkurs wiedzy historycznej pod hasłem „W obronie polskości” – kl. VI

Wybitni Polacy w historii Polski – j. polski

Lekcje wychowawcze pt. „Patriotyzm  i wartości przewodnie Polaków po odzyskaniu niepodległości”

 
5. styczeń 2018 r. Prezentacja filmu nt. zsyłki na Sybir mieszkańców naszego regionu na lekcjach historii i godzin wychowawczych  
6. luty 2018 r. Konkurs plastyczny kl. IV – VI pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”

i Dzień Sybiraka –akademia

 
7. marzec 2018 r. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – apel, gazetka tematyczna  
8. kwiecień 2018 r. Kartka dla żołnierza kl. I – III  
9. maj 2018 r. Święto Konstytucji 3- go Maja – uroczysta akademia

Gazetka tematyczna

 
10. czerwiec 2018 r. Konkurs plastyczny pt. „Piękna  nasza Polska cała”  
11. wrzesień 2018 r. Święto Patrona Szkoły

Polak patriota – gazetki tematyczne w klasach  IV – VII

 
12. październik 2018 r. Śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku  
13. listopad 2018 r. Akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości  

 

Plan może ulec zmianie lub modyfikacji