Zajęcia dodatkowe

W Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie w roku szkolnym 2016/17 odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

  • Zajęcia wyrównawcze w klasie I
  • Zajęcia wyrównawcze w klasie IIzaj
  • Zajęcia wyrównawcze w klasie III
  • Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
  • Zajęcia rozwijające z j. angielskiego
  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
  • Zajęcia sportowe
  • Koło plastyczne
  • Szkolne koło Caritas