Zajęcia dodatkowe

W Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie w roku szkolnym 2022/23 odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla klasy I
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla klasy II
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla klasy III
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla klasy VIII
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla klasy VII
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla klasy VIII
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego dla klasy VIII
 • Robotyka dla klasy IV (I półrocze)
 • Robotyka dla klasy II (II półrocze)
 • Elementy elektroniki i mechaniki dla klasy VII
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IV
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Szkolne koło Caritas