Dzień: 2017-10-23

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

23 października najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali włączeni do społeczności szkolnej. W obecności przybyłych rodziców wszystkich starszych kolegów, grona pedagogicznego  zaprezentowali wiadomości i umiejętności, które zdobyli od początku roku szkolnego. Po części artystycznej nastąpiło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a pan dyrektor wielkim ołówkiem pasował każdego z nich na Ucznia. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz …

Read More Pasowanie na ucznia