Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na całym świecie.

Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła także nasza szkoła. W tym dniu tj. 16 listopada wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły połączył kolor niebieski, którzy przyszli ubrani w tym kolorze.  Jest to symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, zwłaszcza tymi, których prawa nie są właściwie przestrzegane. Uczniowie posiadali również akcenty w ww. kolorze tj. balony, serduszka. Odbyło się malowanie twarzy w kolorze niebieskim, jak również rysowanie kredą symboli dotyczących praw dziecka. Dla klas młodszych zorganizowano pokaz filmu pt. „Wszyscy mamy prawa”. Natomiast pośród uczniów klas starszych odbyły się rozmowy, pogadanki na temat przestrzegania praw dziecka  i przywilejów jak również podnoszenie świadomości  oraz sposoby przeciwdziałaniu, w sytuacji ich łamania. Uczniowie wykonali wspólną gazetkę szkolną dotyczącą Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Uwieńczeniem tego radosnego dnia było rozegranie meczu piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *